Centrum Opieki nad Dzieckiem „Razem”

ul. Skrzyńskich 21 Gorlice 38-300

tel: +48 18 351 13 88  / +48 785 398 797

e-mail: sekretariat@codrazem.pl

Lokalizacje placówki opiekuńczo-wychowawczych wchodzących w skład Centrum Opieki nad Dzieckiem „Razem”