Placówka jest jednostką organizacyjną Centrum Opieki nad Dzieckiem „Razem”, funkcjonującą w budynku przy ul. Skrzyńskich 21 w Gorlicach. Jest kameralną formą zbliżoną do naturalnego środowiska rodzinnego, przeznaczoną dla dzieci w różnym wieku. Stwarza warunki do pełnego przygotowania do samodzielnego życia i zdobycia umiejętności radzenia sobie z problemami dnia codziennego.

Naszym priorytetem jest stworzenie pełnej ciepła i akceptacji rodziny, w której każde dziecko będzie traktowane z godnością i szacunkiem, jako pełnowartościowa osoba, bez względu na przynależność społeczną, religijną, wiek, przeszłość, stan zdrowia czy niewłaściwe zachowanie.

Za cel postawiliśmy sobie stworzenie bezpiecznego, zdrowego, zapewniającego spokój, pełnego miłości otoczenia, które będzie wspierać fizyczny, umysłowy, emocjonalny i społeczny rozwój dzieci.

Placówka jest całodobową placówką opiekuńczo-wychowawczą typu     socjalizacyjnego z miejscami interwencyjnymi. Dysponuje 11 miejscami socjalizacyjnymi oraz 3 miejscami interwencyjnymi, przeznaczonymi na doraźną opiekę nad dzieckiem w czasie trwania sytuacji kryzysowej, w szczególności w przypadkach  wymagających natychmiastowego zapewnienia dziecku opieki. Społeczność Placówki stanowią wychowankowie, których norma intelektualna i rozwojowa oraz stopień socjalizacji, pozwalają na współżycie w grupie.

(…)Ponieważ każde dziecko jest inne, powinno rozwijać się według stworzonych przez siebie, – czyli przez swoje możliwości, kompetencje i umiejętności –indywidualnych planów rozwojowych tak, aby ich właściwa realizacja umożliwiała mu naukę samodzielną i efektywniejszą.
Maria Montessori

Tak brzmi nasze motto podczas pracy z dziećmi.

PREZENTACJA PLACÓWKI