W dniu 20.06.2019r. w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej odbyła się piękna uroczystość podpisania Kontraktów z udziałem wychowanków, wychowawców, Dyrektora Centrum oraz znamienitych gości: Starosty Gorlickiego pani Marii Gubały oraz Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej pana Macieja Forysia. Podczas uroczystości, którą prowadziła Koordynator POW mgr Agata Radwańska, wychowanki Jolanta oraz Karolina wykazały się dużą wiedzą dotyczącą Placówki oraz czynności wykonywanych w życiu codziennym. Po zdaniu egzaminu i pozytywnej opinii jury konkursowego, dziewczyny zasiliły grono wychowanków przy ulicy Broniewskiego.