Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza

przy ul. Skrzyńskich 21

Czytaj więcej

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza

przy ul. Broniewskiego 11/20

Czytaj więcej

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza

przy ul. Niepodległości 5

Czytaj więcej

W skład Centrum Opieki nad Dzieckiem „Razem” wchodzą trzy Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze w Gorlicach z siedzibą przy

ulicach: Skrzyńskich, Niepodległości i Broniewskiego. Placówki działające w ramach Centrum dysponują łącznie 31 miejscami
socjalizacyjnymi oraz 3 miejscami interwencyjnymi. Zapewniają dzieciom całodobową opiekę i wychowanie, a także podejmują
działania terapeutyczne oraz wspierające powrót dziecka do rodziny, jeśli tylko jest to możliwe.