Wstęp

Centrum Opieki nad Dzieckiem „Razem” w Gorlicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony http://codrazem.pl

Dane teleadresowe jednostki:
Centrum Opieki nad Dzieckiem „Razem”
ul. Skrzyńskich 21
38-300 Gorlice
Tel/fax: 18 351 13 88
e-mail: domdziecka_gorlice@poczta.onet.pl
Godz. pracy Sekretariatu :
poniedziałek – piątek: 7.30 – 15.30

Data publikacji strony internetowej: 18.10.2016

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 25.04.2021

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Strona posiada następujące ułatwienia:

 • jest możliwość powiększania i pomniejszania wielkości liter na stronie
 • jest możliwość przełączania na kontrast negatywowy,
 • jest możliwość wyświetlania strony w odcieniach szarości.
 • zastosowano pogrubienie najważniejszych i kluczowy słów w tekście.
 • zastosowano nagłówki tekstu
 • teksty są wyświetlane z wykorzystaniem czcionki Ariel w kolorze czarnym na białym tle,
 • ograniczono stosowanie pisania kursywą
 • publikowane zdjęcia posiadają opisy alternatywne,
 • wszystkie linki w serwisie prezentowane są w ten sam sposób (podkreślenie i inny kolor niż tekst)
 • ograniczono stosowanie tabel
 • ograniczono stosowanie animacji

Skróty klawiszowe:

 • na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiszowych przeglądarki.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez dyrektora COD Razem w Gorlicach.
Oświadczenie sporządzono dnia: 20.03.2021.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Jan Kuk
e-mail domdziecka_gorlice@poczta.onet.pl
Telefon: 18 351 13 88

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

 1. Budynek: Centrum Opieki nad Dzieckiem „ Razem” wraz z Placówką Opiekuńczo-Wychowawczą nr 1 w Gorlicach
 • jest to budynek 2-kondygnacyjny o powierzchni użytkowej m2
 • do budynku prowadzą 2 wejścia jedno od strony parkingu poprzez schody, drugie z boku budynku prowadzące do szatni będące wyjściem awaryjnym przeciwpożarowym,
 • obydwa wejścia nie posiadają podjazdów dla wózków ,
 • nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące,
 • w budynku brak jest windy,
 • w budynku nie ma pętli indukcyjnych,
 • budynek nie jest dostosowany do osób na wózkach inwalidzkich
 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących,
 • w budynku nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych
 1. Budynek ( mieszkanie): Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2 przy ul. Niepodległości 5 w Gorlicach
 • jest to mieszkanie w budynku będącym zapleczem gastronomicznym Zespołu Szkół Zawodowych 2-kondygnacyjny
 • do budynku prowadzi 1 wejścia z klatką schodową
 • nie ma podjazdu dla wózków inwalidzkich,
 • nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące,
 • w budynku brak jest windy,
 • budynek nie jest dostosowany do osób na wózkach inwalidzkich,
 • w budynku nie ma pętli indukcyjnych,
 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących,
 1. Budynek( mieszkanie ): Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 3 przy ul. Broniewskiego 11/20 w Gorlicach
 • jest to mieszkanie na 4 piętrze bloku TBS ,
 • do budynku prowadzi 1 wejście z klatką schodową,
 • nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące,
 • w budynku brak jest windy,
 • mieszkanie nie jest dostosowane do osób na wózkach inwalidzkich,
 • w mieszkaniu nie ma pętli indukcyjnych,
 • w mieszkaniu nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących,