Nasza placówka, jest suwerenną jednostką organizacyjną, wchodzącą w skład szerszej struktury – Centrum Opieki nad Dzieckiem „ Razem” . Placówka funkcjonuje w środowisku miejskim, w odrębnym mieszkaniu przy ul. Niepodległości 5 w Gorlicach. Jest kameralną formą wychowania, zbliżoną do naturalnego środowiska rodzinnego, przeznaczoną dla dwanaściorga dzieci w różnym wieku. Nasza placówka stwarza wychowankom jak najlepsze warunki do osiągnięcia przez nich pełnej niezależności w przyszłości. Pomaga zdobyć umiejętności niezbędne w codziennym, dorosłym życiu.

Hasłem przewodnim w naszej codziennej pracy z wychowankiem, jest sentencja „ Moja przyszłość w moich rękach”. Zespół wychowawczy, jest dla wychowanków drogowskazem, wskazującym drogę realizacji celów.

Społeczność placówki, działa w oparciu o powszechnie obowiązujące i akceptowane normy społeczne oraz w oparciu o wyznaczone wspólnie role i zadania. Pracę z wychowankiem i jego rodziną cechuje indywidualne podejście , oparte na wzajemnym szacunku i szczerości.

Pragniemy, aby zarówno naszemu życiu zawodowemu i osobistemu, a także obecnemu życiu naszych wychowanków i temu po opuszczeniu placówki, przyświecał cel doskonale ujęty w słowach Jana Pawła II.

„ Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest, nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi”.

Jan Paweł II

 

PREZENTACJA PLACÓWKI


placowka-niepodleglosci