Bierzmowanie Gosi

5.05.2016 r. odbyło się Bierzmowanie Gosi, wychowanki Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej przy ul Skrzyńskich. Na uroczystość zostali zaproszeni : mama, siostra z rodziną, świadek, oraz wychowawcy i wychowankowie z placówki.
Po obiedzie i słodkim poczęstunku Gosia razem ze świadkiem , wychowawcami, oraz kilkoma kolegami i koleżankami z placówki udała się do Kościoła w Ropie gdzie z rąk Biskupa Jana Wątroby przyjęła Sakrament Bierzmowania.