Jak nam pomóc?

Drodzy Darczyńcy,

Możecie wesprzeć nas  poprzez wpłatę darowizny na konto z dopiskiem :

Na cele statutowe : Centrum Opieki nad Dzieckiem „RAZEM” w Gorlicach

40 1240 4748 1111 0000 4873 4220

Bank Pekao S.A. O/Gorlice Jagiełły6

Czasem wdzięczność trudno jest wyrazić w słowach…

wtedy proste – DZIĘKUJE – zawiera wszystko co chcemy powiedzieć

 

dziekujemy