Pierwsza pomoc- warsztaty

W dniu 21.04.2018r. studenci z Koła Naukowego „eRka” przeprowadzili szkolenie z zakresu pierwszej pomocy dla wychowawców i wychowanków Centrum Opieki Nad Dzieckiem „Razem” w Gorlicach.

Podopieczni tego ośrodka mieli okazję zdobyć wiedzę w zakresie:

  • resuscytacji krążeniowo – oddechowej z wykorzystaniem defibrylatora AED,
  • układania poszkodowanego w pozycji bocznej bezpiecznej,
  • zaopatrywaniu ran,
  • postępowania w zadławieniu oraz napadzie epilepsji.

Dodatkową atrakcją dla grupy było zapoznanie się ze sprzętem wykorzystywanym przez ratowników.

Ostatnią częścią zajęć było sprawdzenie zdobytej wiedzy i umiejętności, poprzez zastosowanie ich w działaniu praktycznym

  1. w czasie zdarzeń symulowanych przygotowanych przez członków Koła. Uczestnicy szkolenia wzorowo poradzili sobie z powierzonymi zadaniami, a studenci byli zado woleni z uzyskanych efektów prowadzonego szkolenia.

Szkolenie poprowadzili studenci:

Aleksandra Wszołek,

Joanna Oleksyk,

Małgorzata Białoń,

Wojciech Hycnar,

Łukasz Długosz,

Marcin Mirek.