Aniołkowe Granie

           W dniu 8 stycznia na sali gimnastycznej Miejskiego Zespołu Szkół nr 5 w Gorlicach odbył się finał akcji „Aniołkowe grane”. Akcja miała na celu propagowanie rodzicielstwa zastępczego,  chęci pomagania innym, uwrażliwienie na krzywdę słabszych i dzielenie się z nimi tym, co mamy. Przedszkolaki z Miejskiego Przedszkola nr 5 zaprezentowali przedstawienie pt. „Broda Heroda”, a młodzi artyści z Państwowej Szkoły Muzycznej dali piękny koncert. Podopieczni Centrum Opieki nad Dzieckiem „Razem” zostali obdarowani prezentami zebranymi przez dzieci i młodzież.