Zajęcia sportowo- relaksacyjne

           Wychowankowie Centrum w ramach spędzania wolnego czasu biorą udział w zajęciach sportowych, zajęciach na siłowniach miejskich. Uczestniczą w sesjach relaksacyjnych, korzystając przy tym z Jaskini Solnej, co wpływa również pozytywnie na ich stan zdrowia.